ست پدیکور

8,900,000 تومان

کد محصول: 910

وضعیت: موجود

ویژگی های محصول

  • فوم سرد
  • دارای 50 تنوع رنگی
  • بدون هیچ نشستی
  • سیفون تخلیه شیر آلات خارجی
  • جنس فلزی
  • طراحی کاملا استاندارد
پا یکی از حیاتی ترین عضوهای بدن انسان است.رسیدگی به این اندام برای هرفرد حـائـز اهمـیـت بالائی می باشد. امراض و دردهای مختلف پا با ماسـاژ تـا حـدود زیـادی بـهـبـود یافـتـنـی است. علاوه بررسیدگی به سلامت پا،همزمان توجه به زیبایی آن نیـز از مواردیسـت کـه قـابـل تـوجـه بسیاری از بانوان عزیزقرارگرفته است.نمونه پدیکور های جکـوزی دار امکـان انـجـام مـاسـاژ بـه همراه پدیکوررا فراهم می آورد و دارای پشتی و نشیمن بسیارراحتی بـوده که مجـهـز بـه صنـدلی ماساژورمی باشد و احساس مطلوبـی را برای فرد استفاده کنـنـده به ارمغـان مـی آورد . کنـتـرل ماساژور به وسیله ریموت امکان پذیر است . شـاسـی بـادی بـرای روشـن کـردن جـکـوزی روی بدنه تعبیه شده که این کار باعث بالابردن ایمنی و جلـوگیـری از بـرق گرفتـگی پـدیـکـوریسـت و مشتری حین انجام کار می گردد. با روشن شدن جکوزی آب درون حوضچـه شـروع بـه تـحـرک و چرخش کرده که کنترل میزان حرکت آب به وسیله شاسی دیگری است که طرف دیگـر بـدنـه قراردارد.قسمت جلویی حوضچه دارای پد پا می باشد که محل قرار گرفتـن پـای مشـتـری بـرای انجام ماساژ و پدیکور است. این پدمتحرک بوده و باتوجه به نحوه قرارگیری پا تـنـظیـم می شـود. برای نشیمن پدیکوریست مقابل حوضچه ترولی چـرخ داری طراحی شده کـه مـوجـب سـهـولت حرکت فرد در طول انجام کار می شود.این تـرولی دارای تعدادی کشـو می بـاشـد تـا از فـضـای زیرین ترولی به بهترین حالت ممکن استفاده شود. با پایان کار،آب درون حوضچه با توجه بـه مـدل آنها به روش های متفاوتی تخلیه می شود؛در نمونه های جکوزی دار تخلیه از طـریـق چـرخـانـدن شاسی مخصوص که در قسمت بالای حوضچه تعبیه شده صورت پذیر است.درنوع دوم پدیکور هـا که فاقد جکوزی هستند از طریق فشردن شاسی و در نوع سوم ، حوضچه فاقد شاسی بوده و عمـل تخلیه به صورت دستی توسط کاربر انجام می شود. روش های نامـبـرده بـرای پـدیـکـور هـایـی کاربردیست که لوله های خروج آب در آنها هم سطح زمین باشد.در مکان هایی که این لوله هـا روی دیوار و یا در شیبی متفاوت از سطح زمین باشد بنا به درخواست مشتـری پمـپ تخـلیه درپدیکور نصب و مکش آب به راحتی انجام می شود. کاسه حوضچه از جنس استیل مرغوب و مقـاوم و بـدنه آن از جنس آهن و یا فایبرگلاس بوده که در برابر فشارو وزن های بالا مقاوم است. حوضچه جکوزی دار در 2رنگ کوره ای سفید و مشکی و حوضچه های معمولی علاوه بر این دورنگ درفرآیند آبکاری به رنگ های طلایی و نقره ای نیز قابل تغییر است.شیرآلات به کـاررفتـه در محـصولات از بـهـتـرین کیفیت برخوردار می باشد. لازم به ذکر است صندلی های پدیکور دارای تنوع گستـرده ای می باشد طوری که فرد می تواند طرح و رنگ آنرا متناسب با مدل انتـخـابـی هـمـاهنـگ کنـد . روی دسته برخی از نمونه ها پد مانیکور قرار گرفته تا همزمان با عمل پدیکور،مانیکور هم قـابـل انجـام باشـد.