آدرس و تلفن های تماس با تجهیزات آرایشگاهی فاپکو

آدرس کارخانه : تهران ، احمدآباد مستوفی ، خیابان افسران ، کوچه فاپکو (12 متری پنجم) پلاک 112

آدرس نمایشگاه : تهران ، احمدآباد مستوفی، شهرک صنایع چوب و بهسازی، نمایشگاه دائمی فورکس، طبقه دوم، تجهیزات آرایشگاهی فاپکوسمت شماره ثابت شماره همراه

مدیریت

ـــ

09121235261

فروش ۱

02144289610

09124855180

فروش ۲

02144289611

09129244347

فروش ۳

02144289612

09129244348

فروش ۴

02144289613

09129244349

کارخانه

02144754475

ـــ