تجهیزات آرایشگاهی در دوران کروناتجهیزات آرایشگاهی در دوران کرونا

در دوران کرونا بسیاری از کسب و کارها متحمل ضرر شدند که تولیدکنندگان تجهیزات آرایشگاهی از جمله کسب و کارهایی بودند که بیشترین ضرر را شامل شدند.

 اما در این بین تجهیزات آرایشگاهی فاپکو با توجه به زیرساخت سازی مناسب در حوزه‌ی فروش آنلاین، مدیریت بحران و مدیریت سرمایه موفق عمل کرد و توانست با تمام قوا پیش برود و تولید خود را متوقف نسازد.

دوران کرونا درس بزرگی برای تمامی بیزنس‌ها و کسب و کارها بود تا فعالیت در فضاهای مجازی و فروش آنلاین را بیش از پیش جدی بگیرند.

در دوران بیماری کرونا، تجهیزات آرایشگاهی فاپکو نه تنها پس‌رفت نکرد بلکه موفق شد با کمک فروش آنلاین فوق العاده خود بتواند مجموعه خود را نیز گسترش دهد تا قوی‌تر از پیش در عرصه تولید تجهیزات آرایشگاهی فعالیت کند.