وصف الكرسي الكهربائي

یکی از محصولات و تجهیزات سرمایه‌ای آرایشگاهی، صندلی برقی می‌باشد. صندلی برقی آرایشگاهی برای شما امکان تغییر حالت مشتری حین انجام را فراهم می‌کند. بدون شک تمامی آرایشگران ترجیح می‌دهند از صندلی برقی برای تجهیز سالن آرایشگاهی خود استفاده کنند. صندلی برقی تجهیزات آرایشگاهی فاپکو، با استفاده از موتور‌های وارداتی این شرایط را فراهم میکند که صندلی بدون کوچکترین صدا تغییر حالت دهد. صندلی برقی در دو کنترلر موس پایی و کنترل دستی طراحی و تولید و ارائه بازار می‌شود. همچنین در تمامی محصولات تجهیزات آرایشگاهی فاپکو از فوم سرد و چرم درجه یک در محصولات خود استفاده می‌کند. تمامی محصولات شرکت فاپکو دارای پنج سال ضمانت می‌باشند.